znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Región v pohybe "n.o." "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096857
Seat
Školská ul. 416, 96654 Tekovské Nemce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-8/2003
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.04.2003
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Anna Dufeková
  • PaedDr. Juraj Šupka
  • Mgr. Gabriela Valachová

Statutory body: Director
  • PaedDr. Juraj Šupka From:09.04.2003To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoja, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
Organizácia poskytuje služby:
- vzdelávania výpočtovej techniky
- služby internetu
- organizovanie prednášok a seminárov k ochrane a tvorbe životného prostredia
- služby na zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt regiónu - krúžky detí a mládeže vo folklórnej oblasti
- organizuje dni zdravého životného štýlu pre občanov, mládež i deti - kyslíkové dni
- prezentuje kultúrne hodnoty formou výstav a tvorivých ľudových dielní.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |