znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁRUČ n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096806
Seat
Zváračská 19, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-2/2003
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
24.01.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Vilma PolgárováDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Vilma Polgárová From:24.01.2003To:23.06.2004
  • Karol Lengyel From:23.06.2004To:25.10.2010
  • Mgr. Adriana Lengyelová From:25.10.2010To:05.12.2014
  • PhDr. Adriana Lengyelová From:05.12.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v rozsahu zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zákonov, najmä:
- opatrovateľská služba,
- organizovanie spoločného stravovania,
- prepravná služba,
- starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |