znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDUCA n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581603
Seat
Mäsiarska 62, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/25/2005
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
02.08.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PaedDr. Eva Vincejová
  • Ing. Adriana Priščáková
  • Stanislava Šuhajová
    born 07.05.1949
  • Jana Mottlová
  • Ing. Jozef Šuhaj

Statutory body: Director
  • Ing. Jozef Šuhaj From:02.08.2005To:

Type of the generally beneficial services
- podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry
- poskytovanie sociálnej pomoci
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- výskum a informačné služby
. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |