znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RE-MI-DIA n. o. ,Reformovaná misia a diakonia
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581620
Seat
A. Sládkoviča 6233/7, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/28/2005
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
07.09.2005

Founders (Legal persons)
 • Ondavsko-Hornádsky seniorát reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensko
  Zimná 145/3, 07602 Novosad
  IČO: 00179191
  Deposit: 165.96 EUR
 • Michalovský seniorát reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
  Veľké Revištia 63, 07243 Veľké Revištia
  IČO: 00197191
  Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Juraj Brecko From:07.09.2005To:29.03.2009
 • Mgr. Marek Kačkoš From:30.03.2009To:09.06.2015
 • Mgr. Marika Géciová From:10.06.2015To:

Type of the generally beneficial services
a / Poskytovanie sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci
- odborne pripravovať a vnútorne motivovať spolupracovníkov v oblasti sociálnych služieb
- organizovať opatrovateľské služby a organizovať a podporovať rôzne formy napĺňania sociálnych potrieb rôznych skupín obyvateľstva
- organizovať a podporovať humanitárnu a sociálnu pomoc doma i v zahraničí
b / Tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- prezentovať a rozvíjať reformované kresťanské hodnoty
- organizovať kultúrnu, osvetovú a duchovnú činnosť
- prispievať svojou činnosťou k rozvoju a budovaniu otvorenej spoločnosti
c / Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry rôznych vekových skupín
- organizovať školenia, výcviky, voľno časové aktivity, tábory a iné podujatia
- podporovať rozvoj osobnosti a viesť k zodpovednému prístupu ku kresťanským hodnotám
d / Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- vytvárať priestor k prezentovaniu rôznych foriem regionálnej spolupráce
- napomáhať riešeniu problémov nezamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |