znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Adradic n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36084395
Seat
Horné Otrokovce 259, 92062 Horné Otrokovce, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-31/2004
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
14.07.2004
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľudmila BistákováDeposit: 16.59 EUR
  • Eva PoláčekováDeposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
  • Eva Poláčeková From:14.07.2004To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:

a/ zabezpečenie humanitárnej starostlivosti pre občanov
v núdzi
b/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt
c/ tvorba a ochrana životného prostredia
d/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |