znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Carpe Diem n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581590
Seat
Dénešova 4, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/24/2005
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
05.08.2005
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Vojtech TóthDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Vojtech Tóth From:05.08.2005To:

Type of the generally beneficial services
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - služby v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania
2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
3. ochrana ľudských práv a základných slobôd
4. služby v oblasti ďalšieho / neformálneho / vzdelávania dospelých
- jazyková škola s cudzojazyčnou knižnicou
5. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- komunitné vzdelávanie a podpora remesiel
- školenie v oblasti malého podnikania, ako rozbehnúť nový biznis, predovšetkým v nových priemyselných odvetviach a službách
- pomoc pri reallizácii nových podnikateľských zámerov
- pomoc pri hľadaní zamestnania
6. semináre a kurzy zamerané na špecifické záujmové činnosti
- školenie zamerané na rozvoj duchovného života a charakteru
- semináre a kurzy pre mládež a širokú verejnosť
- rekreačné a športové činnosti
- letné zimné tábory
- zriadenie integrovanej bezbariérovej knižnice s internetom
7. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti
- pomoc pre rómske rodiny v sociálnej núdzi
- humanitárna a sociálna pomoc na Slovensku a v zahraničí
8. Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálna prevencia
9. Zabezpečovať propagáciu a finančné prostriedky na podujatia
10.Uskutočňovať výmenu informácii medzi organizáciami a krajinami
11. písať a pomáhať realizovať projekty týkajúce sa mládežníckej a sociálnej oblasti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |