znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NATURE, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983636
Seat
Čierne pri Čadci 70, 02313 Čierne, Slovenská republika
Website
Registration number
14/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
01.07.2005
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Rudolf Rypák
  • Ing. Ján Václav
  • Janka Buchová
  • Ing. Tatiana Mrlianová

Statutory body: Director
  • Ing. Rudolf Rypák From:01.07.2005To:16.07.2010

Type of the generally beneficial services
A/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
B/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
C/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
D/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
E/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |