znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BELÁ n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983610
Seat
Dovalovská cesta 1, 03303 Liptovský Hrádok, Slovenská republika
Website
Registration number
12/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
15.06.2005
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
16.07.2010
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Emil Malárik

Statutory body: Director
  • Bc. Emil Malárik From:15.06.2005To:22.06.2009
  • Patricius Šuvada From:22.06.2009To:16.07.2010

Type of the generally beneficial services
- poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku, mestská časť Dovalovo

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |