znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EKLÉZSIA, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581557
Seat
Čepeľská 55, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/20/2005
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
15.07.2005
Date of cancellation
16.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Árpád Pándy
  born 19.04.1955
  Deposit: 331.93 EUR
 • Ing. Jozef PappDeposit: 331.93 EUR
 • Jozef LiterátiDeposit: 331.93 EUR
 • Ing. Peter SimonDeposit: 331.93 EUR
 • JUDr. Július Marič
  born 23.04.1931
  Deposit: 331.93 EUR
 • Alexander SimonDeposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
 • Árpád Pándy From:15.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- ochrana a tvorba životného prostredia a ochrna zdravia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |