znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RADOSŤ - nezisková organizácia
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581344
Seat
Stolárska 2705/2, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/54/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
05.01.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Eva Bačová

Statutory body: Director
  • Marta Čikovská From:05.01.2005To:

Type of the generally beneficial services
- vzdelávanie a výchova detí v predškolskom veku
- zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku v materských školách, poskytovanie finančnej a odbornej pomoci materským školám
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |