znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EMERGENCY MEDICAL SERVICE - EMS Košice, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581221
Seat
Rastislavova 43, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/42/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.09.2004
Date of cancellation
17.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Ladislav ŠimákDeposit: 165.96 EUR
  • JUDr. Darina MattováDeposit: 165.96 EUR
  • Ing. Jaroslav Krempaský
    born 14.09.1959
    Deposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Ladislav Šimák From:20.09.2004To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, školiacu a konzultačnú činnosť v oblasti neodkladnej starostlivosti.
Svoju činnosť bude vykonávať v súlade so zák. č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zák. č. 48/1995 Z. z. o liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhl. MZ SR č. 40/1997 Z. z. osobami, ktoré spĺňajú odbornú spôsobilosť v zmysle nariadenia Vlády SR 212/2004.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |