znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"Paedagog",n. o. likvidácii
Sídlo
Ružová 393, 07632 Borša, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Košice
IČO
35581115
Dátum vzniku
21.07.2004
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Martin Kropuch, Ružová ulica 334/26, 07632 PribeníkVklad: 16.59 EUR
  • Bc. Štefan Fintor, Mlynská 283/7, 07632 BoršaVklad: 16.59 EUR
  • Andrea Bordašová, Borša 283/7, 07632 BoršaVklad: 16.59 EUR
  • Attila Moravič, Borša 393, 07632 BaraVklad: 16.59 EUR
  • Enikő Baratiová, Borša 781/7, 07632 BoršaVklad: 16.59 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Bc. Štefan Fintor, Borša 283, 07632 BaraOd: 21.07.2004Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Účelom založenia organizácie je poskytovanie kurzov na rekvalifikáciu nezamestnaných z regiónu, organizovanie voľnočasových aktivít mládeže školského a predškolského veku so zameraním na informatizáciu spoločnosti. Regionálny rozvoj a budovanie informatickej infraštruktúry.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |