znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Paedagog",n. o. likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581115
Seat
Ružová 393, 07632 Borša, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/31/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
21.07.2004
Date of cancellation
16.07.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Martin Kropuch
    born 30.01.1975
    Deposit: 16.59 EUR
  • Bc. Štefan FintorDeposit: 16.59 EUR
  • Andrea BordašováDeposit: 16.59 EUR
  • Attila MoravičDeposit: 16.59 EUR
  • Enikő BaratiováDeposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
  • Bc. Štefan Fintor From:21.07.2004To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia organizácie je poskytovanie kurzov na rekvalifikáciu nezamestnaných z regiónu, organizovanie voľnočasových aktivít mládeže školského a predškolského veku so zameraním na informatizáciu spoločnosti. Regionálny rozvoj a budovanie informatickej infraštruktúry.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |