znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NATÁLIA - pestúnske zariadenie, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31256937
Seat
Budovateľská 371/30, 07501 Trebišov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/16/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.04.2004
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Terézia Karičková

Statutory body: Director
  • Terézia Karičková From:23.04.2004To:

Type of the generally beneficial services
Organizácia bude poskytovať VPS podľa § 2 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zmiena a doplnkov - sociálna a humanitná starostlivosť, konkrétne služby v oblasti sociálnej pomoci opusteným deťom v zariadení sociálnych služieb a to poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa § 29 zák. č. 196/1998 Z.. z. o prídavkoch na deti a o príplatku na deti v znení zmien a doplnkov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |