znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Real Men Slovakia consulting, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257020
Seat
Tomašikova 2, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/7/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
26.02.2004

Founders (Legal persons)
  • Real Men Slovakia, spol. s. r. o.
    Tomaškova 2, 04001 Košice
    IČO: 36576085
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • MUDr. Štefan Horváth From:26.02.2004To:

Type of the generally beneficial services
a / poskytovanie zdravotnej starostlivosti
b / poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c / vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
d / tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
e / ochrana ľudských práv a základných slobôd
f / výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
g / tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |