znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lívia - pestúnske zariadenie n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257101
Seat
Berehovská 2170/5, 07501 Trebišov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/37/2003
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.12.2003
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Edita AndrášiováDeposit: 33.19 EUR
  • Mikuláš AndrášiDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Mikuláš Andráši From:30.12.2003To:19.08.2014
  • Edita Andrašiová From:20.08.2014To:

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti konkrétne :
1. poskytovanie pestúnskej starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |