znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ESPRIT n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257160
Seat
Zvonárska ul. 4, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/31/2003
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
25.11.2003
Date of cancellation
16.07.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Pavol FábryDeposit: 165.96 EUR
  • Mikuláš JackoDeposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Alexandra Fábryová From:25.11.2003To:

Type of the generally beneficial services
- zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- vzdelávanie, výchova rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |