znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
AGENTÚRA PRE SLOVENSKO - UKRAJINSKÚ SPOLUPRÁCU n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257186
Seat
Nám. slobody 1, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
0098
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
03.12.2003
Date of cancellation
16.07.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Štefan Karaš
    born 22.04.1949
    Deposit: 1000 SKK
  • Eugen LukšaDeposit: 1000 SKK

Statutory body: Director
  • Mgr. Iveta Tomková From:03.12.2003To:

Type of the generally beneficial services
1. Služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti
2. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
3. Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
4. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
Podnikateľská činnosť a to :
- reklamná a propagačná činnosť
- kúpa za účelom predaja konenčnému spotrebiteľovi / maloobchod /
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
- podnikateľské poradenstvo
- sprostredkovanie obchodu a služieb, výroby a dopravy
- sekretárske služby a preklady / vrátane tlmočníckych služieb /
- fotografické služby
- výskum trhu a verejnej mienky
- výroba a predaj darčekových a upomienkových predmetov a suvenírov
- ubytovanie
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov / pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s nájmom /
- správa nehnuteľnosti, bytových a nebytových priestorov
- skladovanie

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |