znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie obcí Tokajského regiónu n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257194
Seat
Čerhov 100, 07681 Čerhov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/28/2003
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
18.11.2003
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Obec Malá Tŕňa
  Malá Tŕňa , 07682 Malá Tŕňa
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Veľká Tŕňa
  Veľká Tŕňa , 0 Veľká Tŕňa
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Bara
  Bara , 0 Bara
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Černochov
  Černochov , 0 Černochov
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Slovenské Nové Mesto
  Slovenské Nové Mesto , 0 Slovenské Nové Mesto
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Borša
  Borša , 0 Borša
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Čerhov
  Čerhov , 0 Čerhov
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Zemplín
  Zemplín , 0 Zemplín
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Ladmovce
  Ladmovce , 0 Ladmovce
  Deposit: 33.19 EUR
 • Obec Viničky
  Viničky , 0 Viničky
  Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Pavol Balogh From:08.06.2004To:

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je tvorba a ochrana životného prostredia - vybudovnie splaškovej kanalizácie zabezpečujúcej nezávadné odvádzanie splaškových vôd v obvodov obcí, podporu regionálneho rozvoja, budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |