znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Rada rodičov pri ZŠ Polianska 1, Košice n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257216
Seat
Polianska 1, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/26/2003
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.11.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Lýdia Popadičová

Statutory body: Director
  • PhDr. Lýdia Popadičová From:19.11.2003To:24.06.2019
  • Miriam Gogová
    born 25.11.1975
     From:25.06.2019To:

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie VPS v súlade s ustanoveniami zák.č . 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zmien a doplnkov a to :
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitná činnosť
3. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
4. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
5. podnikateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |