znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
AGENTÚRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA OBČANOV MEDZIBODROŽIA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257259
Seat
Dobránska 11, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/22/2003
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
29.10.2003
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Eva Horváthová
  • Zoltán Berko

Statutory body: Director
  • Eva Horváthová From:29.10.2003To:

Type of the generally beneficial services
1. Sociálne služby - zaoberať sa otázkami nezamestnanosti, poradenstva, zisťovania sociálnych pomerov prostredníctvom monitoringu / ľudské zdroje /, presadzovať otázky sociálneho bývania, odstraňovanie úžerníctva - vytvorenie sociálneho obchodu spôsobom osobitného príjemcu - účelové zariadenie a ďalšie potrebné sociálne služby.
2. Školstvo a šport mládeže a detí - organizovanie rôznych školení, seminárov, napomáhať mládeži pri rekvalifikácii, boj proti drogovej závislosti, riešenie záškoláctva a iné problémy týkajúce sa školstva
V oblasti športu - vytvorenie fitnes centra, športové kluby, organizovanie rôznych súťaží, podujatí a iné.
3. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt - organizovanie rôznych akcií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |