znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EIPA - Ekonomická informačná a poradenská agentúra, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257950
Seat
Urbánkova 46, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/46/2002
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
09.09.2002
Date of cancellation
16.07.2004
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Katarína Puchá

Statutory body: Director
  • Ing. Katarína Puchá From:09.09.2002To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie :
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- poskytovanie aktuálnych informácií z oblasti ekonomiky pre neziskový sektor a podnikateľské prostredie
- podpora a pomoc organizáciám pôsobiacim v neziskovom sektore formou konzultácií, školení, vydávaní informačných materiálov
- využívanie existujúcich informačných databáz kooperujúcich organizácií na Slovensku i v zahraničí za účelom zvýšenia operačnej schopnosti tretieho sektora
- urýchlenie prístupu k informáciám a ich efektívne uplatňovanie v praxi poskytovaním a využívaním novodobých informačných technológií
- on-line ekonomické poradenstvo

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |