znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie obcí pre separovaný zber Spiš n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257518
Seat
Nám. M. Pajdušáka 1341, 05311 Smižany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/2/1998
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
06.02.1998
Date of cancellation
16.07.2004
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Smižany
  Smižany , 05311 Smižany
  Deposit: 730.26 EUR
 • Obec Jamník
  Jamník , 05322 Jamník
  Deposit: 151.86 EUR
 • Obec Betlanovce
  Betlanovce , 05315 Betlanovce
  Deposit: 84.14 EUR
 • Obec Hrabušice
  Hrabušice , 05315 Hrabušice
  Deposit: 291.77 EUR
 • Obec Iliašovce
  Iliašovce , 05311 Iliašovce
  Deposit: 141.73 EUR
 • Obec Letanovce
  Letanovce , 05313 Letanovce
  Deposit: 228.2 EUR
 • Obec Spišské Tomášovce
  Spišské Tomášovce , 05201 Spišské Tomášovce
  Deposit: 204.8 EUR
 • Obec Domaňovce
  Domaňovce , 05302 Domaňovce
  Deposit: 127.46 EUR
 • Obec Dlhé Stráže
  Dlhé Stráže , 05401 Dlhé Stráže
  Deposit: 67.21 EUR
 • Obec Dravce
  Dravce , 05314 Dravce
  Deposit: 108.04 EUR
 • Obec Janovce
  Janovce , 05311 Smižany
  Deposit: 53.44 EUR
 • Obec Kurimany
  Kurimany , 05401 Kurimany
  Deposit: 47.63 EUR
 • Obec Danišovce
  Danišovce , 05322 Alekšince
  Deposit: 47.63 EUR
 • Obec Nálepkovo
  Nálepkovo , 05333 Nálepkovo
  Deposit: 122.98 EUR
 • Obec Odorín
  Odorín , 05322 Odorín
  Deposit: 62.23 EUR
 • Obec Vítkovce
  Vítkovce , 05363 Vítkovce
  Deposit: 62.23 EUR
 • Obec Spišský Hrušov
  Spišský Hrušov , 05363 Spišský Hrušov
  Deposit: 185.88 EUR
 • Obec Harichovce
  Harichovce , 05301 Harichovce
  Deposit: 200.15 EUR
 • Obec Chrasť nad Hornádom
  Chrasť nad Hornádom , 05363 Chrasť nad Hornádom
  Deposit: 102.23 EUR
 • Obec Arnutovce
  Arnutovce , 05313 Arnutovce
  Deposit: 68.04 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Jozef Slamený From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
- účelom neziskovej organizácie je uplatňovanie systému motivácie a organizovanie zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu pre obyvateľov a pôvodcov odpadu v katastrálnom území obcí zakladateľov, tak aby náklady súvisiace s touto činnosťou najmä pre obyvateľov, boli čo najnižšie
- organizovanie, príprava, agitácia a realizácia separovaného zberu v obci, účasť na výstavbe a spolupráci pri prevádzkovaní spoločnej triediarne
- rozvíjať súčinnosť pri organizovaní vytrieďovania a zvozu nebezpečeného odpadu z komunálneho odpadu
- rozvíjať súčinnosť pri sanácii neriadených skládok v katastrálnom území obce a výstavbe nových kapacít riadených skládok pre potreby organizácie
- organizovať vzájomnú pomoc pri odstraňovaní následkov ekologických havárii a tvorbe životného prostredia
a zabezpečovanie jeho nezávadného zneškodňovania

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |