znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257526
Seat
Cejkov 331, 07605 Cejkov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/3/1998
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
24.03.1998

Founders (Legal persons)
 • Obec Bara
  Bara , 07632 Bara
  IČO: 00331295
  Deposit: 100.44 EUR
 • Obec Čerhov
  Čerhov , 07681 Čerhov
  IČO: 00331422
  Deposit: 202.61 EUR
 • Obec Brezina
  Brezina , 07612 Brezina
  IČO: 00331384
  Deposit: 214.73 EUR
 • Obec Byšta
  Byšta , 07613 Byšta
  IČO: 00331392
  Deposit: 52.38 EUR
 • Obec Cejkov
  Cejov , 07605 Cejkov
  IČO: 00331406
  Deposit: 353.48 EUR
 • Obec Černochov
  Černochov , 07632 Černochov
  IČO: 00331431
  Deposit: 62.47 EUR
 • Obec Hraň
  Hraň , 07603 Hraň
  IČO: 00331538
  Deposit: 437.42 EUR
 • Obec Hrčel
  Hrčel , 07615 Hrčeľ
  IČO: 00331546
  Deposit: 220.2 EUR
 • Obec Klin nad Bodrogom
  Klin nad Bodrogom , 07631 Klin nad Bodrogom
  IČO: 00689718
  Deposit: 61.3 EUR
 • Obec Kašov
  Kašov , 07602 Kašov
  IČO: 00331589
  Deposit: 105.92 EUR
 • Obec Kožuchov
  Kožuchov , 07601 Kožuchov
  IČO: 00331601
  Deposit: 71.96 EUR
 • Obec Kuzmice
  Kuzmice , 07612 Kuzmice
  IČO: 00331643
  Deposit: 404.99 EUR
 • Obec Kysta
  Kysta , 07602 Kysta
  IČO: 00331651
  Deposit: 116.27 EUR
 • Obec Ladmovce
  Ladmovce , 07634 Ladmovce
  IČO: 00331660
  Deposit: 115.15 EUR
 • Obec Lastovce
  Lastovce , 07614 Lastovce
  IČO: 00331678
  Deposit: 265.68 EUR
 • Obec Malý Kamenec
  Malý Kamenec , 07636 Malý Kamenec
  IČO: 00331732
  Deposit: 152.26 EUR
 • Obec Novosad
  Novosad , 07602 Novosad
  IČO: 00331783
  Deposit: 265.41 EUR
 • Obec Oborín
  Oborín , 07675 Oborín
  IČO: 00331805
  Deposit: 192.85 EUR
 • Obec Slovenské Nové Mesto
  Slovenské Nové Mesto , 07633 Slovenské Nové Mesto
  IČO: 00331929
  Deposit: 287.85 EUR
 • Obec Somotor
  Somotor , 07635 Somotor
  IČO: 00331945
  Deposit: 474.97 EUR
 • Obec Streda nad Bodrogom
  Streda nad Bodrogom , 07631 Streda nad Bodrogom
  IČO: 00331970
  Deposit: 713.86 EUR
 • Obec Veľaty
  Veľaty , 07615 Veľaty
  IČO: 00332020
  Deposit: 242.95 EUR
 • Obec Veľká Tŕňa
  Veľká Tŕňa , 07682 Veľká Tŕňa
  IČO: 00332003
  Deposit: 156.01 EUR
 • Obec Veľký Kamenec
  Veľký Kamenec , 07636 Veľký Kamenec
  IČO: 00332097
  Deposit: 259.94 EUR
 • Obec Viničky
  Viničky , 07631 Viničky
  IČO: 00332101
 • Obec Zemplín
  Zemplín , 07634 Zemplín
  IČO: 00332178
  Deposit: 118.04 EUR
 • Obec Zemplínske Hradište
  Zemplínske Hradište , 07601 Zemplínske Hradište
  IČO: 00332208
  Deposit: 357.8 EUR
 • Obec Zemplínske Jastrabie
  Zemplínske Jastrabie , 07604 Zemplínske Jastrabie
  IČO: 00332216
  Deposit: 178.48 EUR
 • Obec Zemplínska Nová Ves
  Zemplínska Nová Ves , 07616 Zemplínska Nová Ves
  IČO: 00332186
  Deposit: 261.97 EUR
 • Obec Zemplínsky Branč
  Zemplínsky Branč , 07602 Zemplínsky Branč
  IČO: 00332224
  Deposit: 120.16 EUR
 • Obec Malá Tŕňa
  Malá Tŕňa , 07682 Malá Tŕňa
  IČO: 00689726
  Deposit: 127.53 EUR
 • Obec Sirník
  Sirník , 07603 Sirník
  IČO: 00331902
  Deposit: 166.63 EUR
 • Obec Borša
  Borša , 07632 Borša
  IČO: 00331341
  Deposit: 403 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ladislav Koščo From:24.03.1998To:17.01.2019
 • Peter Čičatko
  born 23.05.1967
   From:18.01.2019To:

Type of the generally beneficial services
a) účelom organizácie je uplatňovanie systému motivácie a organizovanie zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu pre obyvateľov a pôvodcov odpadu v k. ú. obcí zakladateľov tak, aby náklady súvisiace s touto činnosťou najmä pre obyvateľov boli čo najnižšie,
b) organizovanie, príprava, agitácia a realizácia separovaného zberu v obci, účasť na výstavbe a spolupráci pre prevádzkovaní spoločnej triediarne,
c) rozvíjať súčinnosť pri organizovaní vytrieďovania a zvozu nebezpečného odpadu z komunálneho odpadu a zabezpečenie jeho nezávadného zneškodňovania,
d) rozvíjať súčinnosť pri sanácii neriadených skládok v k. ú. obce a výstavbe nových kapacít riadených skládok pre potreby organizácie,
e) organizovať vzájomnú pomoc pri odstraňovaní následkov ekologických havárii a tvorbe a ochrane životného prostredia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |