znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie mesta a obcí pre separovaný zber Hnilec,n.o.v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257623
Seat
Hnilecká 2, 05601 Gelnica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/13/1999
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
10.01.2000
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Mesto Gelnica
  Gelnica , 05601 Gelnica
  Deposit: 4225.25 EUR
 • Obec Kluknava
  Kluknava , 05351 Kluknava
 • Obec Helcmanovce
  Helcmanovce , 05563 Helcmanovce
  Deposit: 10821.21 EUR
 • Obec Mníšek nad Hnilcom
  Mníšek nad Hnilcom , 05564 Mníšek nad Hnilcom
  Deposit: 1062.2 EUR
 • Obec Švedlár
  Švedlár , 05334 Švedlár
  Deposit: 1273.31 EUR
 • Obec Stará Voda
  Stará Voda , 05334 Stará Voda
  Deposit: 173.27 EUR
 • Obec Henclová
  Henclová , 05333 Henclová
  Deposit: 88.29 EUR
 • Obec Smolnícka Huta
  Smolnícka Huta , 05565 Smolnícka Huta
  Deposit: 333.93 EUR
 • Obec Smolník
  Smolník , 05566 Smolník
  Deposit: 839.8 EUR
 • Obec Smolník
  Smolník , 05566 Smolník
 • Obec Žakarovce
  Žakarovce , 05571 Žakarovce
  Deposit: 509.19 EUR
 • Obec Jaklovce
  Jaklovce , 05561 Jaklovce
  Deposit: 1284.6 EUR
 • Obec Veľký Folkmár
  Veľký Folkmar , 05551 Veľký Folkmar
  Deposit: 654.58 EUR
 • Obec Kojšov
  Kojšov , 05552 Kojšov
  Deposit: 491.26 EUR
 • Obec Kluknava
  Kluknava , 05351 Kluknava
  Deposit: 1157.8 EUR
 • Obec Prakovce
  Prakovce , 05562 Prakovce
  Deposit: 2157.6 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je tvorba a ochrana životného prostredia a v rámci toho :
- uplatňovanie systému motivácie a organizovanie zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu pre obyvateľov a pôvodcov odpadu v katastrálnom území obcí tak, aby náklady súvisiace s touto činnosťou najmä pre obyvateľov, boli čo najnižšie
- organizovanie, príprava, agitácia a realizácia separovaného zberu v obci, účasť na výstavbe a spolupráca pri prevádzkovaní spoločnej triediarne
- rozvíjanie súčinnosti pri organizovaní vytrieďovania a zvozu nebezpečného odpadu z komunálneho odpadu a zabezpečenie jeho nezáväzného zneškodňovania
- rozvíjanie súčinnosti pri sanácii neriadených skládok v katastrálnom území obce a výstavba nových kapacít riadených skládok pre potreby organizácie
- organizovanie vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov ekologických havárií a tvorbe a ochrane životného prostredia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |