znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie Tokajských obcí n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257658
Seat
Hlavná 79, 07633 Slovenské Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/16/2000
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
22.03.2000
Date of cancellation
17.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Obec Malá Tŕňa
  Malá Třňa , 07682 Malá Tŕňa
  Deposit: 33.19 EUR
 • Veľká Tŕňa
  Veľká Tŕňa , 07682 Veľká Tŕňa
  Deposit: 33.19 EUR
 • Bara
  Bara , 07632 Bara
  Deposit: 33.19 EUR
 • Černochov
  Černochov , 07632 Černochov
  Deposit: 33.19 EUR
 • Ladmovce
  Ladmovce , 07634 Ladmovce
  Deposit: 33.19 EUR
 • Borša
  Borša , 07632 Borša
  Deposit: 33.19 EUR
 • Slovenské Nové Mesto
  Slovenské Nové Mesto , 07633 Slovenské Nové Mesto
  Deposit: 33.19 EUR
 • Čerhov
  Čerhov , 07632 Černochov
  Deposit: 33.19 EUR
 • Zemplín
  Zemplín , 07634 Zemplín
  Deposit: 33.19 EUR
 • Viničky
  Viničky , 07631 Viničky
  Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Michal Michalčík From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je tvorba a ochrana životného prostredia - vybudovanie spláškovej kanalizácie zabezpečujúcej nezávadné odvádzanie spláškových vôd z obvodov obcí, ktoré sú zakladateľmi neziskovej organizácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |