znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie paličkovanej čipky Košice n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257666
Seat
Jasuschova 12, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/17/2000
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.04.2000
Date of cancellation
16.07.2001
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Anna Kačmárová
  • Iveta VírostkováDeposit: 16.59 EUR
  • Ján Šlauka

Statutory body: Director
  • Anna Kačmárová From:19.04.2000To:

Type of the generally beneficial services
- zachovávať a rozvíjať aktivity spojené s tvorbou čipky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva a trvalou zložkou súčasnej kultúry
- dokumentovanie, programovanie, sústreďovanie a rozširovanie tvorby paličkovanej čipky
- poskytovanie teoretických a praktických informácií o paličkovanej čipke a čipkárstve na Slovensku

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |