znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁDEJ n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257704
Seat
Hollého 9, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/21/2001
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
07.02.2001
Date of cancellation
16.07.2002
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RSDr. Agnesa RepovskáDeposit: 33.19 EUR
  • MUDr. Dušan GodaDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Dušan Goda From:07.02.2001To:

Type of the generally beneficial services
Účelom zriadenia neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov :
- starostlivosť v domove sociálnych služieb pre mentálne postihnutých občanov
- starostlivosť o starých a ťažko postihnutých občanov
- humanitná starosltivosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |