znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Natali n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257828
Seat
Hutnícka 10/51, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/33/2001
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
11.12.2001
Date of cancellation
16.03.2003
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter Engel
  • Natália Novysedláková

Statutory body: Director
  • Natália Novysedláková From:11.12.2001To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb. Organizácia je založená na poskytovanie sociálnych služieb v detskom domove. Deťom sa v detskom domove zabezpečí starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie a poskytne nevyhnutná starostlivosť a výchova blízka rodinnému prostrediu so samostatným stravovaním a hospodárením s vyčleneným rozpočtom. Samostatná skupina sa umiestni v samostanom objekte, kde sa poskytne stravovanie, bývanie, zaopatrenie, liečebno-výchovná starostlivosť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |