znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NOVORODENEC.SK, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35511273
Seat
Pri nemocnici 496/3, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/64/2002
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
27.12.2002

Founders (Legal persons)
  • Nadácia pre najmenších
    Pri nemocnici 3, 04001 Košice
    IČO: 35511273
    Deposit: 1936.47 EUR   Nep. vklad: 12352.88 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • MUDr. Peter Krcho From:27.12.2002To:

Type of the generally beneficial services
a / vzdelávanie, výchova v oblasti perinatológie
b / poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti neonatológie a perinatológie
c / sústreďovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie medicínskych údajov o chorobnosti a úmrtnosti novorodencov so špecifickým neonatálne- perinatologickými diagnózami
d / ochrana zdravia obyvateľov , prevencia sexuálne prenosných ochorení

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |