znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Facilitas n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31256503
Seat
Spišské nám. 4, 04012 Košice-Nad jazerom, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/61/2002
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.12.2002

Founders (Legal persons)
  • PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o.
    Spišské nám .4, 04001 Košice
    IČO: 36209830
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • PhDr. Monika Piliarová From:19.12.2002To:

Type of the generally beneficial services
1 / Poskytovanie sociálnej starostlivosti a humanitnej pomoci
a) sociálne poradenstvo a prevencia
b) krízové stredisko
c) rehabilitačné stredisko

2 / Služby v oblasti ďalšieho / neformálneho / vzdelávania
a) kurzy, semináre, školenia, konferencie, diskusné fóra

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |