znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁDEJ n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36084280
Seat
Hliníky 19, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-19/2003
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
18.08.2003
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Anna Čamborová

Statutory body: Director
  • Ing. Anna Čamborová From:18.08.2003To:15.07.2015

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecneprospešné služby najmä výchovu k rodičovstu, vzdelávanie a výchovu detí, mládeže, dospelých a drogovo závislých najmä rómskej menšiny.
V spolupráci s EKOKONZULTOM - vzdelávacím zariadením v Hrnčiarovciach formou prednášok, duchovných cvičení, školením, poradenstvom a rekvalifikáciou prispieť k lepšej budúcnosti týchto ľudí a k ich participácii na živote spoločnosti. Riadiť sa zákonom č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |