znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Za dôstojný tretí vek n.o.-Tisztes idöskor közhasznú szervezet - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36084247
Seat
Sap 203, 93006 Sap, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-15/2003
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
25.06.2003
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Imrich Sebö
  • Jozef Hamar

Statutory body: Director
  • Jozef Hamar From:25.06.2003To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia posyktuje nasledovné všeobecne prospešné služby: a/ poskytovanie zdravotnej starosltivosti v zmvysel zákona 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a to: - ústavnej starostlivosti v lôžkovom zariadení - ošetrovateľskej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie b/ poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a to: - opatrovateľskej služby - organizovanie spoločného stravovania - prepravnej služby - starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |