znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Bakalár, n.o. " v likvidácii "
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096083
Seat
Letomostie 3, 94035 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-3/97
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
11.12.1997
Date of cancellation
15.07.2003
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Mesto Nové Zámky
    Hlavné námestie 1/10, 94002 Nové Zámky
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Ľubomíra Strážovská From:11.12.1997To:15.07.2003

Type of the generally beneficial services
- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež
- podporovať štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Obchodná fakulta, Bakalárske štúdium Nové Zámky
- podielať sa na úhrade mzdových prostriedkov súvisiacich s vyuč. procesom, na rozvoji vybavenia školy, hlavne za účelom zefektívnenia vyuč. procesu
- hľadať a podporovať nové formy mimoškolskej činnosti
- podporovať kontakty školy s inými školami s obdobným zameraním na Slovensku i vo svete

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |