znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nádej - Reménység, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
34000801
Seat
Hlavná 196, 94621 Veľké Kosihy, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-1/97
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia Nádej - Reménység
    Vodná 5/6, 94501 Komárno
    Deposit: 9821.52 EUR   Nep. vklad: 11077.44 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Koloman Szőcs From:28.08.1997To:27.07.2012
  • Mgr. Kálmán Szőcs From:27.07.2012To:

Type of the generally beneficial services
- účelom organizácie je poskytovanie humanitnej a soc. starostlivosti so zameraním na prevenciu závislosti na alkohole a iných návykových látkach, poskytovať podporu a pomoc závislým osobám,
ich výchova k zdravému spôsobu života a napomáhanie ich sociálnej a zdravotnej rehabilitácie,
- vykonávanie pracovnej terapie, vedenie k získaniu a udržaniu pracovných návykov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |