znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národné centrum klimatickej liečby, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886797
Seat
Lučivná 283, 05931 Lučivná, Slovenská republika
Website
Registration number
0113
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
23.05.2005
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Národné centrum klimatickej liečby s.r.o., Lučivná
    Lučivná 303, 05931 Lučivná
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • JUDr. Marta Dachová From:01.07.2005To:
  • Ing. Nina Olejárová From:19.02.2008To:

Type of the generally beneficial services
A) rozvoj vzdelávania s aktivovaním európskej dimenzie výučby cudzích jazykov, informačných technológií so zameraním na deti aje aj seniorov ako súčasť procesu celoživotného vzdelávania
B) výchova k

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |