znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Erudire, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886746
Seat
Nábrežná 10, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
0107
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
01.03.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Jozef Harničár

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
-poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,/domov pre osamelých rodičov - podľa § 27 zák. č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov/
-tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentá

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |