znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Spišský Štiavnik - kaštieľ n. o." v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886711
Seat
Kvetná 61, 05914 Spišský Štiavnik, Slovenská republika
Website
Registration number
0104
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
14.01.2005
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján Zentko
  • Milan Martinko
  • Marcel Šavel
  • Ing. Alica Chovanová

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- výskum, vývoj a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |