znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nový domov, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886703
Seat
Hlavná 6, 09101 Stropkov, Slovenská republika
Website
Registration number
0103
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
13.01.2005
Date of cancellation
16.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ivan Kleban
  • PaedDr. Jaroslav Maruščák

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie sociálnej a humanitárnej starostlivosti:
- opatroveteľská služba
- resocializačné stredisko
- chránené bývanie
- rehabilitačné stredisko
- terénna sociálna práca
- práca s komuni

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |