znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie pri Dome Andreja Hlinku v Stropkove n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886690
Seat
Zámocká 511/4, 09101 Stropkov, Slovenská republika
Website
Registration number
0102
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
30.12.2004
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ján Švec Bilý
  • Eva Cichá
  • Magdaléna Soóšová
  • Peter Lehocký

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- zriaďovať soc.stanice- ambulantnej starostlivosti, opatera starých a chorých, starostlivosť o detí a mládež z rozvrátených rodín,
- zri

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |