znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LAURA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886649
Seat
Ladomirov 174, 06771 Ladomirov, Slovenská republika
Website
Registration number
0097
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
08.12.2004
Date of cancellation
16.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Marek Sirka From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia LAURA,n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- vzdelávanie, výchov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |