znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"Oáza pokoja", n.o. v likvidácii
Sídlo
Kamienka , 06783 Kamenica nad Cirochou, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Prešov
IČO
37886614
Dátum vzniku
20.09.2004
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Anna Luptáková, Laborecká 1851/7, 06601 Humenné
  • Anna Grecová, Košická 2504/10, 06601 Humenné

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Anna Grecová, Košická 2504/10, 06601 HumennéOd: 01.07.2005Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia "OÁZA POKOJA" n.o. bude poskytovať nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
a) opatrovateľská služba / § 15 zákona o sociálnej pomoci /
b) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb - jedálni pre dôchodcov / § 36 zákona o sociálnej pomoci /
c) Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb / § 18 Zákona o sociálnej pomoci /
d) Domov sociálnych služieb / § 20 Zákona o sociálnej pomoci /
e) § 24 Zákona o sociálnej pomoci - Domov dôchodcov
f) § 25 Zákona o sociálnej pomoci - Zariadenie chráneného bývania

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |