znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Oáza pokoja", n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886614
Seat
Kamienka , 06783 Kamenica nad Cirochou, Slovenská republika
Website
Registration number
0094
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
20.09.2004
Date of cancellation
16.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Anna Luptáková
  • Anna Grecová

Statutory body: Director
  • Anna Grecová From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia "OÁZA POKOJA" n.o. bude poskytovať nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
a) opatrovateľská služba / § 15 zákona o sociálnej pomoci /
b) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb - jedálni pre dôchodcov / § 36 zákona o sociálnej pomoci /
c) Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb / § 18 Zákona o sociálnej pomoci /
d) Domov sociálnych služieb / § 20 Zákona o sociálnej pomoci /
e) § 24 Zákona o sociálnej pomoci - Domov dôchodcov
f) § 25 Zákona o sociálnej pomoci - Zariadenie chráneného bývania

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |