znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KODRANT, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886541
Seat
Kláštorná 64/16, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika
Website
Registration number
0087
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
05.08.2004
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Hanušovciach nad Topľou
    Kláštorná 64/16, 09431 Hanušovce nad Topľou
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ivan Hanzo From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
1.rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
2. v oblasti humanitárnej starostlivosti,
3. v oblasti sociálnych služieb:
a./ opatrovateľská služba,
b./ sociálna prevencia /formou prednášok/,
c./ prepravná služba
4. ošetrovateľská starostlivosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |