znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezabudka n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886452
Seat
Šarišské Bohdanovce 1, 08205 Šarišské Bohdanovce, Slovenská republika
Website
Registration number
0078
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
30.04.2004
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Anna Kubáková
  • Ing. Štefan Uhriňák

Statutory body: Director
  • Ing. Anna Kubáková From:30.04.2004To:

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť podľa zákona č. 195/1998 Z.z. v platnom znení a to formou: 1. Zriadenia Domova sociálnych služieb pre dospelých v zmysle § 20 a 23 zák. č. 195/1998 Z.z. v platnom znení a to formou:

1. Zriadenia Domova solciálnych služieb pre dospelých v zmysle § 20 a 23 zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

2. Zriadenie Domova dôchodcov v zmysle § 24 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

3. Zriadenie Špecializovaného zariadenia v zmysle § 39 Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |