znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KASA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886401
Seat
Petrovany 8, 08253 Petrovany, Slovenská republika
Website
Registration number
0073
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
22.03.2004
Date of cancellation
16.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Anna Sabolová
  • Mgr. Cecília Kalejová

Statutory body: Director
  • Matúš Sabol From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti
b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
d/ tvorba a ochrana životného prostredia a o

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |