znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Quo vadis n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886363
Seat
Sládkovičova 5960/22, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0069
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
10.02.2004
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Láskavé ruky občianske združenie, zastúpené štatutárnym zástupcom MUDr.Margitou Krajňákovo
    Sládkovičova 5960/22, 08001 Prešov
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • MUDr. Margita Krajňáková From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
1.Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
podľa zákona č. 195/1998 Z.z. v platnom znení a to formou
- starostlivosti o ľudí vyšších vekových skupín so súčasným
postihnutím zdravia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |