znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EUROREGIO, konzultačno-rozvojová agentúra, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886339
Seat
Masarykova 10, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0066
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
15.01.2004
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • ZPA KŘIŽÍK, a.s.
    Masarykova 2717/10, 08001 Prešov
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Peter Kohút From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia EUROREGIO, konzultačno-rozvojová agentúra,
n.o, sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných
služieb v nasledovnom rozsahu:
1.Poradenská, konzultačná a programová č

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |