znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167908
Seat
Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
0042
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
01.07.2002

Founders (Legal persons)
 • Humanita n.o.
  Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
  IČO: 36167860
  Deposit: 1000000 SKK
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  Limbova 2, 83752 Bratislava-Staré Mesto
  IČO: 00165565
    Nep. vklad: 186096000 SKK
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • MUDr. Marián Petko
  born 03.04.1961
   From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb a lekárenskej starostlivosti.

2. Nezisková organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytovalo štátne zdravotnícke zariadenie ku dňu zrušenia zriaďovateľom, ak zakladateľ nerozhodne inak.

3. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezisková organizácia bude vykonávať najmenej 20 rokov od právoplatnosti rozhodnutia registrového úradu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |