znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Elán, n.o.,
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167886
Seat
Kláštorská 34, 05401 Levoča, Slovenská republika
Website
Registration number
0040
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
24.06.2002
Date of cancellation
16.07.2004
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľudmila Štofková
  • MUDr. Jiří Bezecný

Statutory body: Director
  • JUDr. Elena Smilková From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie služieb v oblasti zabezpečenia sociálnych služieb
zameraných na dennú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých
a imobilných obyvateľov a tým na posilňovanie občianskej spoločnosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |