znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nádej, n.o. Prešov
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167614
Seat
Sládkovičova 5956/14, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
05.11.1998

Founders (Legal persons)
  • ADOS Prešov
    Jarková 77, 08001 Prešov
  • Katolícka jednota
    Jarková 77, 08001 Prešov
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mária Boszormenyiová From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
- zariadenie opatrovateľskej služby - § 36 zákona o sociálnych službách

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |