znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
WYFALU - Nová dedina, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167584
Seat
Kvetná 221/22, 08256 Pečovská Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
0009
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.09.1998

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Michal Bittner
  • Jaroslav Baňas

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
1. humanitná starostlivosť
2. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
3. doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania
telesnej výchovy a športu pre deti a mládež
4. tvorba a

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |